17 Mart Alevi Bayramı… Sessizce kutlandı

Aydınlık müelliflerinden Mehmet Yuva köşesini sessizce kutlanan Alevi Bayramı’na ayırdı. Yuva, özünde haksızlığa, işgale, zulme başkaldıranları sevenlerin kutladığı bu bayramın dünyanın birçok yerinde kutlandığının altını çizdi.

Yuva 1601 yılında tekrar 17 Mart’ta kutlanan birinci resmi Aziz Batrik (St. Patrick) sokak yürüyüşleri ve bayram şölenlerin ABD’de hala devam ettiğini hatırlattı.

Mehmet Yuva’nın bugünkü yazısının ilgili kısımları:

ON YEDİNCİ GECE NEDEN KUTLANIR?

Hatay, Adana, Tarsus ve Mersin bölgesinde kalabalık bir nüfus teşkil eden Arabi-Türk Alevileri 17 Mart’ta ‘Leylit Sabataş’ (17’nci gece) bayramını eda ettiler. Dostlarım ve kardeşlerim hatırlattı. Bayram kutlaması yaptıklarında sorma muhtaçlığı gördüm: Bu bayramın manası, ehemmiyeti nedir? Neden kutluyoruz? Maalesef yanıt alamadım. Bu bayramın neden kutlandığını, Alevi kanaat başkanları de, din erkânı da, kutlayan da bilmemektedir. Zahmet edip araştırmıyoruz, sormuyoruz, sorgulamıyoruz. Neyi neden nasıl kim için kutladığımızı bilmeden bayram etmek akıllı bir iş değil. Fakat ve lakin Rabbimiz niyetlerden haberdardır ve bugünü de çok düzgün niyetle kutlamaktayız. Fakat cennet ve cehenneme giden yollar Yeterli niyet taşlarıyla döşenir. Artık gelelim bugünü neden kutladığımıza: 17 Mart Aziz Batrik, yani St. Patrick günüdür.

HIDIR MİSALİ AZİZ BATRİK

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkıldığı MS 476 yılında Hristiyanlık hala yayılma basamağındaydı. Aziz Batrik, Hz. İsa’nın başka havarileri üzere Roma’ya 4’üncü yüzyılın sonunda Mesihi inancı yaymaya giden bir Suri (Asuri, Aşuri, Assyrian, Süryani) idi. Roma şimdi Mesihilere zulmediyordu. Yakalandı, köle edildi ve İngiltere’ye sürgün edildi. Roma’nın hakimiyetinde olmayan İrlanda’ya kaçtı. Düzgün eğitimli, tıp, ideoloji, dinler tarihi, felek ilminde uzmanlaşmış, başta Arabi lisanlara vakıf, Aramice-Süryanice, Yunanca, Latince lisan bilen, Antakya’da bulunmuş, gezmiş görmüş birisi olarak, medeniyetten uzak, barbar, köle, ırgattan daha beter bir sisteme dayalı karanlık bir feodal hükümdarlığın karar sürdüğü cehalet ve yoksulluk içinde bulunan İngiltere ve İrlanda halkları ortasında çok sevildi. Batı diyarlarında Mesih İsa’nın öğretilerini yaydı. Barbar, insan eti yiyen, aile, evlilik müessesi bilmeyen, putperest, çok karanlık ve zalim bir feodal beyliğin karar sürdüğü bir coğrafyada insanlara sevgiyi, barışı, dayanışmayı, paylaşmayı aşılayan bir din vazifelisiydi. Bugün, İrlanda’da bin yıldır bayram olarak kutlanır.

AZİZLERİNİ SEVGİLİMİZ BİLDİK

İlk resmi Aziz Batrik (St. Patrick) sokak yürüyüşleri ve bayram şölenleri 1601’de Amerika’da İrlandalı Katolikler tarafından yapılmıştır. Hala her 17 Mart’ta bu kutlamalar ABD’de devam etmektedir. Gittiği her yere yeşillik, refah, bolluk rahmet götüren Hıdır misali Aziz Batrik gününde herkes yeşil giysiler giyinir. Mesihiler Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Irak ve Antakya’da, akabinde 300 sene bölgemizde yaşatan Katolik asıllı Avrupalı haçlılar, Fransız Napolyon 1798-99 ‘da Suriye’deyken ve 1918-1938’de Hatay’ı yönetim eden Fransızlar Aziz Batrik gününü 17 Mart’ta kutluyorlardı. Et yemekleri ziyafetleriyle, hoş giyinerek, ibadet ederek kutladılar. Aleviler hem Kuran’da, tüm Peygamberlerin eşit tutulmaları, hepsine hürmet duyulmalı, hepsinden öğrenmeli ve hepsini baş tacı etmeli buyruğuna uygun davranmak, hem de dua, dayanışma, muhabbet ihtiva eden tüm dinlerin bayramlarını bayramları olarak kabul etti. Nasıl ki, dünyanın neresinde haksızlığa, işgale, zulme başkaldıranları seviyorsak, sahipleniyorsak birebir minvalde olan sevgilileri de sevgililerimiz bildik.

BAYRAMLARI YAŞATANLARA SELAM OLSUN

El-Batriyark, Aziz Patrik (El-Batrik, El-Patrikyus, St. Patrick) başpapaz manasında kullanılır. Batrik Arapçada birebir vakitte penguen demektir. B-Attarik kökenlidir. Yol gösterici, rehber, kanıt demektir. Bununla birlikte def müzik aletine emsal bir çalgı aletidir. Fakat gerçek manası baş, önder, rehber, lider, uçan, yol açan, kudretli manasında kullanılır. Patrikhane sözünün de kökenidir. Ramazan ve tüm azizlerimizin, insanı yaşatan, onurlandıran, kardeşliğe, barışa ve dayanışmaya vesile olan tüm evliyalarımızın, Aziz Batrik ve tüm Aziz’lerimizin bayramı kutlu, bereketli ve Aziz olsun. Bu bayramları bize yaşatan ve başta Kuran olmak üzere emantu billahi, va resulihi, va kutubihi ayeti kerimesine uygun yaşayan her insanı aziz bilen ve bayramını kutlayan, kalubeladan günümüze kadar gelen insan medeniyeti ve itikadını yaşayan ve yaşatan, Sünni, Mesihi, Musevi kardeşleriyle bu vatanın selameti ve huzuruna katkı yapan Alevi kardeşlerimize de selam olsun.

Odatv

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir