7. yargı paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oluyor

İcra ve İflas Kanunu teklifi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.Kabul edilen hususlara nazaran, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak. Mahkeme, belgenin tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde evrak üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz süreçleri yapılacak.

İcra takibine mevzu alacağa yetecek ölçüsü aşacak halde haciz yapılması da yasaklanacak.

Tasfiye edilecek mallara ait bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) duyurulacak. Tasfiye masrafları, öncelikle belgedeki avanstan, avansın bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Uyuşturucu unsurların kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen adaba uygun olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek. Müsaderesine karar verilen uyuşturucu unsurlar gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Örnek olarak alınan uyuşturucu hususlar kararla birlikte müsadere edilecek lakin kararın katileşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Göçmen kaçakçılığı hatası nedeniyle el konulan ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf materyalinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan veriliyor.Avukatların ofis kurma masraflarının karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun kaidelerde finansman takviyesi sağlanacak.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, birinci beş yıl baro keseneği alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi maksadıyla isimli yardım ofisinin gelirleri ortasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.Noterler, kanıt tespiti süreçleri yapılabilecek. İleride açılacak bir davada ileri sürülecek bir vakıanın tespiti hedefiyle talep üzerine noterlik dairesinde yahut daire dışında noterler tarafından keşif, yemin ettirilerek uzman incelemesi yaptırılabilecek ve şahit tabiri alınabilecek.

Asliye ticaret mahkemelerinde tek yargıçla görülen konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda, dava bedeli 500 bin liradan bir milyon liraya çıkarılacak ve kelam konusu nakdî hudut her yıl yine değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı hatasıyla daha aktif gayret edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması gayesiyle Türk Ceza Kanununda değişikliğe gidilerek, göçmen kaçakçılığı kabahati için verilen cezanın alt hududu 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.

Kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı husus satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak cürmünün failleri hakkında soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen tedavi ve/veya kontrollü özgürlük önlemlerine ait kararların daha aktif uygulanması sağlanacak. Tedavi ve/veya kontrollü hürlük önlemlerine ait uzatma mühleti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak şüphelinin daha uzun mühlet denetim altında tutulması ve denetlenmesi sağlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir