Tüpraş İlk Entegre Raporunu Yayımladı


Ülkemiz enerji sektöründe, GRI onaylı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayan ve 16 yıldır aralıksız raporlama yapan Tüpraş, değer üretme yaklaşımını daha da güçlendirerek Entegre Faaliyet Raporu geçiş yolculuğunun ilk adımını attı. Tüpraş, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu ilk kez Entegre Rapor olarak yayımladı.

2022 Entegre Rapor çalışmasında Stratejik Dönüşüm Planı’nın ilk yılını kapsayan faaliyetlerini şeffaf bir şekilde ortaya koyan Tüpraş, yatırımlarına devam ederken sera gazı emisyonlarının azaltılmasındaki öncü çalışmalarına ilişkin önemli bir yol haritası sunuyor. 

Entegre Rapor, Tüpraş’ın paydaşları için uzun vadeli değer yaratma sürecini ayrıntılı bir şekilde aktarıyor. Altı ana öğeyi içeren çalışma; konulara Finans, İnsan, Üretim, Fikri Sermaye, Toplum ve Doğal Kaynaklar başlıkları altında şeffaf bir şekilde yer veriyor. 

Tüpraş Entegre Raporu, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarının yanı sıra,   Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (IIR) ve Türkiye’de sektörde bir ilk olarak, Sektörel Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standardı (SASB) yaklaşımlarına uyumlu olarak hazırlandı. Ayrıca şirketin Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları dahil olmak üzere 84 performans göstergesine uluslararası bağımsız denetim kuruluşundan sınırlı güvence alındı.

Raporun hazırlanma sürecinde, Küresel Raporlama Girişimi’nin sektör standardı olan GRI 11 ilkesi doğrultusunda, çifte önemlilik (double materality) yaklaşımı göz önünde bulundurularak 2021 yılı önceliklendirme analizi güncellendi ve 8 öncelikli konu belirlendi. Küresel sürdürülebilirlik endekslerinin beklentilerini karşılayan toplam 18 yeni performans göstergesi raporda yer aldı. Şirketin operasyonlarından kaynaklanan etkilerini çevresel, sosyal ve kurumsal boyutta daha etkin yönetmek üzere kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin işleyişi ve yürüttüğü faaliyetler de raporda kapsamlı şekilde ele alındı.

“Tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz”

Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşmasında Tüpraş Stratejik Dönüşüm Planının öncü katkısı olacağını vurgulayan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “’Enerjimiz Geleceğe’ diyerek başlattığımız dönüşüm yolculuğumuzda, 2050 Karbon Nötr hedefimizi dengeli ve çeşitlendirilmiş temiz enerji portföyü üzerine kurguladık. Ana iş kolumuz olan sürdürülebilir rafinajın yanında, yatırımlarımızı sürdürülebilir havacılık yakıtları, yeşil hidrojen ve sıfır karbonlu elektrik gibi enerji kaynaklarına ayırdık. Hava taşımacılığında biyoyakıtların, sektörün karbonsuzlaşmasında önemli bir rol oynamasını bekliyoruz. 2030 yılında 400 bin ton biyoyakıt ham maddesi işleyerek 2035’ten sonra üretim kapasitemizi 3 katına çıkarmayı ve Türkiye’nin en büyük tedarikçisi olmayı hedefliyoruz. Yeşil hidrojen alanında ilk hedefimiz olan 2025 yılına kadar bir demo tesisi kurmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sıfır karbonlu elektrik iş alanımızda ise Türkiye’nin lider üreticisi olma hedefiyle 2030 yılında 1 GW’a ulaşma yolculuğumuzda 442 MW kapasiteli Entek şirketimizden güç alıyoruz. Bu çalışmalarımızla üretim faaliyetlerinden kaynaklı Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2017’ye göre 2030 yılında yüzde 27, 2035 yılında yüzde 35 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz” dedi.

Yelmenoğlu, “Hedeflerimiz doğrultusunda 2035 yılına kadar 2,7 milyar dolar yatırım yapmayı, 2035 itibarıyla FAVÖK rakamımızın yüzde 30’unun sürdürülebilir havacılık yakıtı, yeşil hidrojen ve sıfır karbonlu elektrik satışlarından gelmesini bekliyoruz. Başarılı operasyonel ve finansal sonuçlarımızla güçlü büyüme ivmemizi korurken, tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz” diye belirtti.

“Entegre rapor uzun vadeli değer üretme modeli ile bütüncül bakış açısı sunuyor”

Rapora ilişkin olarak görüşlerini paylaşan Yelmenoğlu, “Sürdürülebilirlik yol haritamız kapsamında, üretim faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve yönetsel etkilerini entegre bir şekilde yönetiyor; tüm iş süreçlerimiz ve kurum kültürümüzle içselleştiriyoruz. Çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirici kuruluşların endekslerine dahil olarak tescillendiriyor; ulusal ve küresel yatırımcıların beklentilerini de göz önünde tutarak her yıl yeniden gözden geçiriyoruz. İlk kez yayımladığımız Entegre Rapor ile uzun vadeli değer üretme modelini ortaya koyarken, geleceğe yönelik daha geniş bir perspektifte, bütüncül bir yaklaşım ile stratejik dönüşüm yolculuğumuza ivme kazandırıyoruz” dedi.

“Kadın çalışan oranımızı 5 yıl içinde yüzde 40’a çıkarmayı planlıyoruz”

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (UN Women WEPs) imzacısı olarak kapsayıcı bir iş yeri olma hedefiyle kadınların eşit temsiline yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Yelmenoğlu “Her yeni işe alımda, iki kişiden birinin kadın olması hedefiyle ilerliyoruz. Mühendislik, Ar-Ge, inovasyon, hizmet tasarımı ve bilişim teknolojileri alanlarında yüzde 24 olan kadın çalışan oranımızı 5 yıl içinde yüzde 40’a çıkarmayı planlıyoruz” diye ekledi.

Küresel İnisiyatifler ve Tüpraş 

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre eden Tüpraş, İklimle İlgili Finansal Beyan Görev Gücü’nü (TCFD) destekleyen küresel şirketler arasında bulunuyor. 

Şirket, dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki en kapsamlı çerçeve endekslerden biri olan Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde ikinci kez yer alıyor. 

Ayrıca 2023 yılında, dünya genelindeki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olarak, sözleşmenin 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağının taahhüdünü de veriyor.

Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe’a katılan ilk Türk sanayi şirketi olan Tüpraş aynı zamanda Avrupa odaklı yeşil hidrojen çalışmalarına yön veren Hydrogen Europe üyesi konumunda.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir