Vatandaş dezenformasyonla mücadele yasasıyla siber zorbalığa karşı koruma altında

İnternet teknolojisi günümüzde  diğer  kitle  iletişim  araçlarını geride bırakmış, dijital dünya,  bireylerin  büyük çoğunluğunun hayatının vazgeçilmez bir kesimi haline gelmiştir.

İnternet üzerinden geliştirilen  ve  her  geçen  gün  artan  kolay erişim ve iletişim  teknikleri,  “sosyal  medya”  kavramını toplumsal hayatın merkezine taşımıştır. Gelişen teknoloji ve çeşitlenen  iletişim  ağları  pek  çok  kolaylığın  ve   faydanın   yanı sıra yeni toplumsal sorunları ve tehlikeleri de  beraberinde getirmiştir.

Kötü niyetli kullanıcılar kimliklerini gizleyerek internet ortamında düzmece isim ve hesaplarla gerçek dışı ve yasa dışı içerik  oluşturup  paylaşabilmekte,  iftira,  hakaret,   karalama ya da itibarsızlaştırma kampanyalarına amaç olan pek çok saf insan,  siber  zorbalığa  maruz  kalıp  önemli mağduriyetler yaşayabilmektedir.

SİBER ZORBALIK ÇOK DAHA TEHLİKELİ

Siber zorbalık, klasik zorbalıktan birtakım taraflarıyla ayrılmakta, mağdur için telafisi çok daha sıkıntı ziyanlara neden olmaktadır.

Geleneksel  zorbalık  faaliyetlerinde  yalnızca  olayın gerçekleştiği ortamda bulunan insanlar  bu  zorbalığa  şahit olurken, internet ortamının  sınır  tanımayan  yapısı,  süratli erişim  ve  geniş  paylaşım  kolaylığı   nedeniyle   siber zorbalıkta birçok insan bu zorbalığa şahit olmaktadır. Bu nedenle mağdura çok daha fazla kalıcı ruhsal ziyanlar verebilmektedir.

Siber  zorbalığı  diğer  zorbalıktan   ayıran   özelliklerden   bir oburu ise cinselliğin daha yaygın ve kolay olarak kullanılabilmesidir.

Birey, gerçek dünyada zorbalığın gerçekleştiği ortamdan uzaklaştığında zorbalık tesiri hafiflerken, siber dünyada bu ortamdan uzaklaşabilme imkânı çok zordur.

SİBER ZORBALIK DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Siber zorbalık t m dünyada bireylerin kişilik haklarını ve hayatlarını tehdit eden gayret edilmesi  gereken  bir  olay haline gelmiştir.

Örneğin  Japonya’da  sosyal  medya  istismarıyla karşı  karşıya kalan bir televizyon yıldızı intihar etmiştir.

Bu  intiharın  ardından   kamuoyunda   artan   siber   zorbalık tasası karşısında Japonya parlamentosu,  internet ortamında siber zorbalık yapan şahıslara mahpus ve para cezası verilmesini düzenleyen yasa çıkarmıştır.

HAYALETİN ZORBALIĞI

Siber zorbalıkta bir öbür değerli konu ise failin   kimliğini ortaya çıkarmadan gizlenerek bu faaliyetlerde bulunabilmesidir.

Failin tespit edilememesi ise cezai süreçlerin yapılmasını zorlaştırmakta, hatanın cezasız kalması tehlikesini doğurmaktadır.

Özellikle bazı  sosyal  medya  platformları failin  tespiti konusunda gerekli ve kâfi sorumluluğu yerine getirmemekte, birden fazla vakit resmi müracaatlara karşın kullanıcı bilgisini, IP adresini, kimlik bilgilerini paylaşmaktan kaçınmaktadır.

Birçok  ülke  vatandaşlarını  siber  zorbalıklardan  ve  internet üzerinden  işlenen  suçlardan  korumak  için  yasal düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. 

Tüm  dünyada  olduğu  gibi  ülkemizde  de  ihtiyaç  duyulan gerekli  kanuni  düzenlemeler  yapılmış  ve  yapılmaya  devam edilmektedir.

VATANDAŞLAR MÜDAFAA ALTINA ALINIYOR

Kamuoyunda Dezenformasyonla Uğraş Yasası olarak da bilinen “ Basın Kanunu ile Bazı   Kanunlarda   Değişiklik   Yapılmasına   Dair Kanun Teklifi”nde siber zorbalığa karşı vatandaşların korunmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Bu yasa değişikliği ile internetin dağınık ve dinamik yapısı nedeniyle içerik yahut yer sağlayıcının nerede bulunduğunun tespitinde yaşanan meseleler ve buna bağlı olarak ortaya  çıkan yetki tartışması giderilecektir.

Katalog kabahatlerle daha aktif çaba edilebilmesi hedefiyle yurt içi yurt dışı ayrımı kaldırılarak engelleme yetkisinde birlik sağlanmış olacaktır.

BTK ACİLEN MÜDAHALE EDECEK

Örneğin; siber zorbalığın  sonuçları  itibariyle  en tehlikelilerinden olan  intihara  yönlendirme suçu  karşında Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu (BTK), nerede  olursa olsun intihara yönlendirme içeriğine müdahale edebilecektir.

Böylece 5651  sayılı  Kanun  gereğince  içeriğin  çıkarılması yahut erişimin engellenmesi  kararının  gereği,  derhal  ve  en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat  içinde yerine getirilecek, yayını yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

GEREĞİNİ YAPMAYAN TOPLUMSAL AĞ SAĞLAYICILARINA YAPTIRIMLAR

Reklam yasağı Resmi Gazete’ de yayımlanır.

Bu Kanun kapsamında; BTK tarafından verilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de bulunan vergi mükellefi gerçek ve hukuksal bireylerin, ilgili yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıya altı  aya  kadar  reklam  vermesinin yasaklanmasına BTK tarafından karar verilebilir, bu kapsamda yeni mukavele kurulamaz ve buna ait para transferi yapılamaz.

YÜZDE 50 BANT TRAFİĞİNE ENGEL

BTK, içeriğin çıkarılması yahut erişimin  engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

Hakim tarafından verilen yüzde elli oranında bant daraltma kararının bildiriminden itibaren otuz  gün  içinde  sosyal  ağ sağlayıcı içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararının  gereğini  yerine  getirmez  ise  bant   genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için BTK sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.

Hâkim tarafından verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ya gönderilir.
Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Toplumsal ağ sağlayıcının, içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine  getirmesi  ve bildirmesi  halinde  yalnızca  internet   trafiği   bant genişliğinin daraltılması önlemi kaldırılır.

KARARA UYMAK ZORUNDALAR

Yasayla;   sosyal   ağ   sağlayıcı,   BTK   tarafından    yapılacak kullanıcı haklarına ait düzenlemelere uymakla yükümlü olacaktır.

Sosyal  ağ  sağlayıcı,  başlık  etiketleri  veya   öne   çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı başkasına  ait  yayın yoluyla  işlenen  hatadan,  yayını  sunuş  biçiminden kullanıcının  söz  konusu  yayına  ulaşmasını  amaçladığı açıkça belirli ise sorumlu tutulacaktır.

Toplumsal ağ sağlayıcı,  kişilerin  can  ve  mal  güvenliğini tehlikeye sokan  içerikleri  öğrenmesi  ve  gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ait bilgileri yetkili kolluk üniteleriyle paylaşmak durumunda kalacaktır.
Dezenformasyonla Gayret Maddesiyle, toplumsal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri artırılırken, bireylerin siber zorbalıklara karşı şahsî haklarının korunmasına yardımcı önlemler alınmaktadır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir